Strömbäcks folkhögskola

Skola, restaurang, konferens
– och en del av folkbildningen

Strömbäcks folkhögskola ligger 18 kilometer söder om Umeå, precis där Umeälven möter havet. Här finner du en historisk miljö med en unik natur som gör det lätt att trivas och hitta motivation.
Strömbäcks folkhögskola är en del av folkbildningen. Det innebär att vi vill göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation, skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen, stärka och utveckla demokratin, bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande.

Skolans huvudman

Strömbäcks folkhögskola ägs och drivs av en stiftelse vars ändamål är att bedriva folkhögskoleverksamhet. Stiftare och huvudmän är EFS Västerbotten, Umeå kyrkliga samfällighet och Luleå stift.

Stiftelsens styrelse

Arne Andersson Ordf.
Matilde Burström
Lilian Jansson
Inge-Bert Täljedal
Kristoffer Hedman
Ester Roos-Engstrand
Simon Persson

Skolans organisationsnummer: 802423-8662
Postgiro: 6 37 65-2, bankgiro:193-2649

Glasbruket som blev en folkhögskola

På Strömbäcks möts du av en rofylld och historisk miljö. Byggnaderna uppfördes ursprungligen på 1700-talet då Norrlands första glasbruk etablerades på platsen.

Glastillverkningen upphörde under 1880-talet och efter nedläggningen av glasbruket bedrevs storjordbruk på den mark som tillhörde bruket.

1917-1933 arrenderade Västerbottens läns hingstavelsförening området för uppfödning av hästar och det var under den tiden som Stallet, som numera används för konferenser, uppfördes.

I början av 1950-talet köptes området av EFS i Västerbotten. Efter restaurering av den befintliga bebyggelsen samt en del nybyggnation såg Strömbäcks folkhögskola dagens ljus den 15 oktober 1955.