Glasbruket som blev en folkhögskola

Strömbäcks historia tar sin början år 1748, då lagmannen Olof Malmerfeldt köpte marken för det blivande bruksområdet av fyra bönder i Ströms by. Syftet var att starta upp ett glasbruk, och platsen var väl vald. Brukets glansdagar kom att vara i närmare 100 år. Men vägen till framgång visade sig vara allt annat än enkel.
Skärmavbild 2019-01-03 kl. 12.19.29
1748 – 1755 Ströms glasbruk – första försöket
År 1748 får lagmannen Olof Malmerfeldt tillstånd av kungen att starta ett glasbruk. En hytta byggs och stora pengar satsas på att dra igång verksamheten. En hyttmästare vid namn Chstitian Fillion gör ett halvhjärtat försök.
Skärmavbild 2019-01-03 kl. 12.19.29
1773 – 1779 Strömbäcks glasbruk – andra försöket
År 1748 får lagmannen Olof Malmerfeldt tillstånd av kungen att starta ett glasbruk. En hytta byggs och stora pengar satsas på att dra igång verksamheten. En hyttmästare vid namn Chstitian Fillion gör ett halvhjärtat försök.
Skärmavbild 2019-01-03 kl. 12.19.29
1780 Nystart för bruket – tredje gången gillt
År 1748 får lagmannen Olof Malmerfeldt tillstånd av kungen att starta ett glasbruk. En hytta byggs och stora pengar satsas på att dra igång verksamheten. En hyttmästare vid namn Chstitian Fillion gör ett halvhjärtat försök.
Skärmavbild 2019-01-03 kl. 12.19.29
1853 Ett skepp kommer lastat med döden
Trots vetskapen om att kolera härjade i Stockholm åtogs inga åtgärder när ett skepp lossades. 23 människor på bruket dog i det lilla samhället under loppet av några veckor. De finns nu begravda på en kolera kyrkogård nordväst om bruksplatsen.