ALLMÄN KURS GRUNDSKOLENIVÅ

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT KLART GRUNDSKOLAN

NN

För dig som är klar med SFI

NN

Små studiegrupper

NN

Språkverkstad med extra stöd

VILL DU LÄSA ALLMÄN KURS PÅ STRÖMBÄCKS?

Det första steget är att komma och besöka oss och göra ett prov för att se att dina språkkunskaper motsvarar kurs D på SFI.

Kontakta Jenny Eriksson:
jenny.eriksson@strombacksfolkhogskola.se

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Allmän kurs på grundskolenivå består av kurser som motsvarar svensk grundskola. Avklarade studier ger möjlighet att fortsätta studera på gymnasienivå.

På Strömbäcks läser du ämnen som matematik, svenska som andraspråk, samhällskunskap och engelska. Längden på utbildningen avgörs bland annat av dina tidigare grundskolekunskaper.

På Strömbäcks försöker vi möta varje deltagares enskilda behov och ge extra stöd då det behövs. I språk- och studieverkstaden finns personal som hjälper till då det behövs.

Mål med utbildningen

Målet är att bli behörig för studier på gymnasienivå.

Efter utbildningen

När du klarat av kurserna på grundskolenivå kan du fortsätta läsa Allmän kurs på gymnasienivå.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Jenny Eriksson:
jenny.eriksson@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 1-3 år

STUDIETAKT: 100%. Vid behov kan annan studietakt diskuteras.

SISTA ANSÖKNINGSDAG: Antagning sker löpande.

STARTDATUM: Augusti och januari.

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Du ska ha gått klart SFI eller ha motsvarande kunskaper.

Studerande på Allmän kurs betalar en basavgift på 3995 kr per år. I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Läsåret 2017/2018

2017-08-21 – 2017-12-21
Uppehåll vecka 44.

2018-01-08 – 2018-06-08
Uppehåll vecka 10 och 14.

Läsåret 2018/2019

2018-08-20 – 2018-12-20
Uppehåll vecka 44.

2019-01-07 – 2019-05-29
Uppehåll vecka 10 och 16.

Det första steget är att komma och besöka oss och göra ett prov för att se att dina språkkunskaper motsvarar kurs D på SFI.

Kontakta Jenny Eriksson:
jenny.eriksson@strombacksfolkhogskola.se

MER OM ALLMÄN KURS GRUNDSKOLENIVÅ

Körkort som tillval

KÖRKORT SOM TILLVAL

Nu erbjuder vi körkort som tillval för alla heltidsstuderande på Strömbäcks. Skolan bjuder på ett grundpaket med ett antal körlektioner, och teorin kan läsas på lektionstid.

Språkverkstad

SPRÅKVERKSTADEN

I språkverkstaden får du extra stöd i svenska som andraspråk. Du kan till exempel få hjälp med läsförståelse, grammatik och att skriva. Du kan även få hjälp med att förstå körkortsteorin. I språkverkstaden arbetar en lärare i svenska som andraspråk tillsammans med en resurs på skolan.

FOLKHÖGSKOLESPÅRET

Strömbäcks medverkar i Folkhögskolespåret. I filmen möter du några av de elever som läser hos oss.

KURSINNEHÅLL ALLMÄN KURS GRUNDSKOLENIVÅ

KURSER

– Svenska som andraspråk grund
– Samhällskunskap grund
– Matematik grund
– Engelska grund

PBL-PROJEKT

Undervisningen sker i delvis ämnesintegrerad form, som problembaserat lärande (PBL).

TILLVAL

– Skapande
– Idrott/friskvård
– Film
– Musik
– Körkort

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen. Efter Allmän kurs på grundskolenivå får du ett intyg som beskriver innehållet i studierna. Om du har nått upp till en nivå motsvarande årskurs 9 (och läst svenska, engelska, matematik och samhällskunskap motsvarande årskurs 9) intygar skolan att du har förutsättning att tillgodogöra dig studier på gymnasienivå.

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

VI SOM JOBBAR PÅ ALLMÄN KURS GRUNDSKOLENIVÅ

Christina Uvegård
CHRISTINA UVEGÅRD
Lärare
Astrid Marklund
ASTRID MARKLUND
Lärare
Jenny Eriksson
JENNY ERIKSSON
Kursföreståndare Allmän kurs
Jesper Karlberg
JESPER KARLBERG
Kursföreståndare Allmän kurs
Jenny Fundell
JENNY FUNDELL
Resurs
Jonas Hällgren
JONAS HÄLLGREN
Resurs
Jonas Holmström
JONAS HOLMSTRÖM
Integrationspedagog och musiklärare
Sofia Lindgren
SOFIA LINDGREN
Resurs
Victoria Mannelqvist
VICTORIA MANNELQVIST
Resurs
Katarina Norell
KATARINA NORELL
Specialpedagog
Aina Olsson
AINA OLSSON
Lärare
Anna Valbäck
ANNA VALBÄCK
Lärare
Thomas Karlsson
THOMAS KARLSSON
Lärare
Annika Holmström
ANNIKA HOLMSTRÖM
Lärare
Emilio Saldivia
EMILIO SALDIVIA
Resurs