ESPORT

FÖR DIG SOM VILL SATSA MOT TOPPEN I CS:GO

NN

Först i Sverige

Esport på Strömbäcks är Sveriges enda heltidsutbildning i CS:GO.

NN

Fokus på både spel och personlig utveckling

Kursinnehållet består av en stor del speltid, men även annat som är viktigt för att du ska lyckas.

NN

Turneringar och studieresor

Vi besöker ett antal tävlingar och andra event under året.

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
21 APRIL 2019

FAKTA OM ESPORT

Spelar du CS:GO och har du som målsättning att kunna leva på ditt spelande? Esport på Strömbäcks ger dig mängder av spelträning men på schemat finns även annat som är viktigt för att du ska bli en framgångsrik spelare.

Under ditt år på Strömbäck kommer du  vara medlem i ett lag som tränar, åker på tävlingar och tävlar online. Coachning ges av tidigare spelare, både till dig som individ och till laget. Förutom mängdträning fokuserar undervisningen på strategi och analys.

En viktig del av utbildningen handlar om livet AFK. Ekonomi och kommunikation är exempel på yttre faktorer som är viktiga för en spelare. Du får även vägledning till att utveckla förmågor som underlättar lagsamarbete och alla deltagare medverkar i psykologsamtal. Även kost och hälsa står på schemat eftersom ergonomi och fysisk träning är viktigt för ett hållbart spelande.

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och vill gärna ha deltagare av olika kön.

Folkhögskola är en skolform som bygger på ett levande samspel mellan människor. Därför lägger vi på Strömbäcks Esport stor vikt vid aktiv närvaro i klassrummet och medverkan i gemensamma aktiviteter där deltagare från skolans alla utbildningar möts för att umgås och arbeta tillsammans. Vi ställer oss även bakom Svensk e-sports Code of Conduct.

Mål med utbildningen

Målet är att du som deltagare ska förbättra dina färdigheter i CS:GO samt utvecklas som både lagspelare och individ.

Efter utbildningen

Ett år på Strömbäcks Esport garanterar inte att du sedan kan försörja dig på att spela CS:GO. Men du har utvecklat dina förutsättningar att spela och att coacha andra spelare. Efter utbildningen kan du även arbeta gentemot företag och organisationer som är verksamma inom branschen.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Annika Holmström:
annika.holmstrom@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 1 år

STUDIETAKT: 100%

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 16 april

STARTDATUM: 20 augusti

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Du måste vara minst 18 år.

Studerande på Esport betalar en basavgift på 3935 kr plus en tilläggsavgift på 5000 kr per år. I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. I tilläggsavgiften ingår anmälningsavgifter till de esportevenemang som är obligatoriska för utbildningen, bland annat Dreamhack. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Deltagarna håller med egen utrustning i form av dator med tillbehör och egen stol. En giltig försäkring för datorn bör finnas då skolans försäkring inte täcker privat egendom.

Läsåret 2017/2018

2017-08-21 – 2017-12-21
Uppehåll vecka 44.

2018-01-08 – 2018-06-08
Uppehåll vecka 10 och 14.

Läsåret 2018/2019

2018-08-20 – 2018-12-20
Uppehåll vecka 44.

2019-01-07 – 2019-05-29
Uppehåll vecka 10 och 16.

Sista ansökningsdag är den 16 april. Nytt för i år är att studerande kan söka som lag eller som enskilda spelare. Till ansökan ska länkar till matcher bifogas.

Ett urval kallas till match mot de andra sökande enligt ett schema. Parallellt görs intervjuer med de sökande och vi ringer referenser. Ur denna grupp erbjuds sedan några en plats och andra en reservplats.

KURSINNEHÅLL ESPORT

Utbildningens fokus ligger på att du som deltagare ska bli en framgångsrik esportare med allt vad det innebär i och utanför spelet.

CS:GO

Den största delen av utbildningen innehåller spel i Counter Strike: Global Offensive. Undervisningen utgår från tre delar:
– Mängdträning
– Strategi
– Analys

AFK

För att ge deltagarna ett brett perspektiv på spel och spelkultur innehåller utbildningen även kursen Away from keyboard. AFK innehåller:
– Omvärldskunskap
– Normer och kultur inom spelvärlden
– Esportens förutsättningar i samhället
– Esportens utveckling
– Ekonomi
– Gruppmedvetenhet och ledarskap

KOST OCH HÄLSA

Ett par tillfällen i veckan ägnar sig deltagarna åt friskvård i form av lektioner i kost och hälsa. Innehållet är både teoretiskt och praktiskt:
– Kost och näringslära
– Anatomi
– Fysisk träning
– Sömn
– Massage
– Stresshantering

STUDIERESOR OCH TURNERINGAR

Ett antal studieresor görs under året. Läsåret 16/17 besökte vi Sweden Game Conference i Skövde, Dreamhack i Jönköping, Copenhagen Games i Köpenhamn och Birdie i Uppsala.

GÄSTFÖRELÄSARE

Gästföreläsare bjuds in som specialister under vissa utbildningsmoment.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM ESPORT

Studiemedel från CSN kan sökas från och med höstterminen det år du fyller 20. Innan dess får du studiebidrag (som i gymnasiet) samt inackorderingstillägg. Se www.csn.se

Alla som börjar på Esport erbjuds ett rum på skolan. Läs mer om att bo på skolan

Nej det är inte möjligt.

VI SOM JOBBAR PÅ ESPORT

Annika Holmström
ANNIKA HOLMSTRÖM
Linjeföreståndare och lärare i kursen Kost och hälsa
Astrid Marklund
ASTRID MARKLUND
Lärare i kursen AFK
Petter Arvidsson
PETTER ARVIDSSON
Lärare CS:GO
John Eriksson
JOHN ERIKSSON
Lärare CS:GO
Emilio Saldivia
Emilio Saldivia
Resurs

VI SAMARBETAR MED

Esport samarbetar med Institutionen för psykologi vid Umeå universitet.

SÖK TILL ESPORT 2019/2020

Välkommen att söka till Esport läsåret 2019/2020. Du kan göra din ansökan tillsammans med ditt befintliga lag, eller som enskild spelare.

Uttagningen

Den 7-19 maj genomförs intervjuer och matcher. Intervjuerna genomförs via telefon/Skype eller vid ett personligt möte. Under denna period kommer vi även kontakta referenspersoner.

Matcher spelas med, och mot, andra sökande och nuvarande deltagare. Matcherna äger rum kvällstid ca 18-21. Discord används som kommunikationskanal.

Antagningsbesked

Det slutliga antagningsbeskedet skickas ut via epost den 31 maj. Du har sju dagar på dig att svara på beskedet.

VIKTIGA DATUM 2019

21
APRIL

SISTA ANSÖKNINGSDAG
> Gör din ansökan här


6
MAJ

BESKED 1
Du får besked via epost om du har gått vidare i antagningsprocessen eller inte.


7-19
MAJ

UTTAGNINGAR
Matcher spelas och intervjuer genomförs.


31
MAJ

BESKED 2
Antagningsbesked med svarskrav skickas ut via epost.


7
JUNI

SISTA SVARSDAG
Sista dagen att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.