JOURNALISTIK OCH MEDIEPRODUKTION

DU HAR NÅGOT ATT BERÄTTA – VI GER DIG VERKTYGEN

NN

Vi snackar inte – vi gör

Faktasök, intervjuteknik, inspelning, fotografering, textproduktion, redigering, publicering. Du får de praktiska färdigheterna som behövs ute på en redaktion.

NN

Yrkesverksamma lärare och gästföreläsare

Våra lärare och gästföreläsare är även yrkesverksamma journalister. De snabba förändringar som sker ute i medielandskapet präglar därmed också utbildningens innehåll.

NN

Branschen gillar oss

Journalistutbildningen på Strömbäcks är väl känd och har ett gott anseende i branschen. På både regionala och andra redaktioner är det många som själva har gått på Strömbäcks genom åren.

SISTA ANSÖKNINGSDAG: DEN 27 APRIL 2018

FAKTA OM JOURNALISTIK OCH MEDIEPRODUKTION

Vill du påverka, dokumentera, skapa debatt eller inspirera? Hos oss får du tid och lust att utvecklas till journalist, medieproducent, dokumentärskapare eller poddare.

Har du någon gång tänkt på vad du skulle säga om du visste att hela världen kunde höra dig? När du jobbar med media har du möjlighet att påverka. Förutom de grundläggande kunskaperna i journalistik får du lära dig medieproduktion för olika kanaler.

Det bästa sättet att lära sig är att göra, och därför får du börja vara kreativ från dag ett på utbildningen.

Mål med utbildningen

Att utifrån den enskilda deltagarens egen drivkraft och intressen, förädla och utveckla kompetensen inom journalistik och medieproduktion. Målet är att du ska kunna försörja dig inom medieområdet.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning arbetar merparten av eleverna som journalister. Många kända journalister har utbildat sig på Strömbäcks folkhögskola under de 40 år som utbildningen har funnits. Med denna utbildning i ryggsäcken är du också väl rustad för att arbeta som kommunikatör eller innehållsproducent.

Har du frågor?

Kontakta linjeföreståndare Bertholof Brännström:
bertholof.brannstrom@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 2 år

STUDIETAKT: 100%

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 27 april

STARTDATUM: 20 augusti

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Treårigt gymnasium eller motsvarande. Erfarenhet från arbetsliv, högskolestudier eller andra engagemang är meriterande.

År ett betalar studerande på Journalistik och medieproduktion en basavgift på 3935 kr, plus en tilläggsavgift på 5000 kr. År två är basavgiften 3350 kr och tilläggsavgiften 5000 kr. I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Tilläggsavgiften tas ut därför att utbildningen har extra kostnader på grund av dyrbar specialutrustning, reportageresor, övningar, tryckkostnader samt data- och fotokostnader.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Läsåret 2017/2018

2017-08-21 – 2017-12-21
Uppehåll vecka 44.

2018-01-08 – 2018-06-08
Uppehåll vecka 10 och 14.

Läsåret 2018/2019

2018-08-20 – 2018-12-20
Uppehåll vecka 44.

2019-01-07 – 2019-05-29
Uppehåll vecka 10 och 16.

Till ansökan bifogas ett personligt brev. Bland de sökande kallas ett urval till intervju. Ur denna grupp erbjuds sedan några en plats och andra en reservplats.

KURSINNEHÅLL

Utbildningen är utformad för att ge de praktiska färdigheter en journalist har nytta av varje dag. Till skillnad från motsvarande högskoleutbildningar har vi valt bort tentor och uppsatser.

JOURNALISTIK

Du lär dig research, intervjuteknik, nyhetsvärdering, grävande journalistik, press- och yrkesetik. Fokus ligger på samhällsjournalistik.

RADIO/TV/WEBB

Du får lära dig spela in, redigera och presentera dina journalistiska berättelser, anpassade efter det medium där det ska publiceras.

SVENSKA

Du får träna på och utveckla svenskan, såväl det rappa nyhetsspråket som det gestaltande reportageberättandet. Även muntligt.

SAMHÄLLSKUNSKAP

Du får inspirerande insikter och kunskap om Sverige, EU och omvärlden när det gäller politik, ekonomi och sociala villkor.

FOTO OCH LAYOUT

Du lär dig nyhets- och reportagebildens språk och att redigera bilderna för respektive genre. Dessutom layoutens hantverk och betydelse.

PRAKTIK

Första året praktiserar du tre veckor på en tidningsredaktion. Andra året hela tio veckor på en radio-, tv- eller tidningsredaktion.

ÖVNINGAR OCH GRÄV

Du drillas genom regelbundna och realistiska redaktionsövningar, och inspireras av ett besök på Grävande Journalisters årliga seminarium.

EGET PROJEKT

Du får tid och individuell hjälp med att utveckla det du själv brinner för inom medieområdet – uttryck, ämnesområde eller annat.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Vi har utbildat journalister i över 40 år, hela tiden i tätt samarbete med branschen. Vi har ett gott rykte och våra undersökningar visar att många av våra utexaminerade elever också får jobb på redaktionerna. Men utbildningen ger också stora möjligheter inom andra branscher där researchkompetens, snabbhet, språklig kompetens och blick för nyheter efterfrågas.

Hur du väljer att använda dina kunskaper är så klart upp till dig. Andra yrkesroller där dina färdigheter kommer till nytta är till exempel kommunikatör, webbredaktör, dokumentärskapare och innehållsproducent.

Som folkhögskola finns det stor frihet att utforma undervisning och kursinnehåll utifrån vad branschen efterfrågar och utifrån hur medielandskapet förändras. Till skillnad från motsvarande högskoleutbildningar har vi valt bort tentor och uppsatser för att fokusera på de praktiska färdigheter en journalist har nytta av varje dag.

VI SOM JOBBAR HÄR

Bertholof Brannstrom
BERTHOLOF BRÄNNSTRÖM
Linjeföreståndare och lärare i journalistik
Karin Bernspång
KARIN BERNSPÅNG
Lärare i journalistik och layout
Henrik Klingberg
HENRIK KLINGBERG
Lärare i foto, radio och rörlig bild
Johan Ågren
JOHAN ÅGREN
IT-support, lärare i webb och sociala medier
Lars Johansson
LARS JOHANSSON
Lärare i samhällskunskap
Mattias Sjöström
MATTIAS SJÖSTRÖM
Lärare i svenska

VI SAMARBETAR MED

Vi strävar efter att erbjuda den mest relevanta utbildningen för dig om vill arbeta som journalist. Därför arbetar vi nära branschen.

> VK

> Folkbladet

> Norran

> Totalt Umeå

> Sveriges Television

> Sveriges Radio

> Umeå Tidning

> Tidningar i Norr AB

SISTA ANSÖKNINGSDAG: DEN 27 APRIL 2018