Att studera på Strömbäcks folkhögskola

Antagningspolicy

För att antagen som studerande på någon av våra utbildningslinjer måste man normalt ha fyllt 18 år och bedömas kunna följa undervisningen på den kurs man sökt till. Det betyder att man måste ha de förkunskaper som varje utbildning förutsätter. Man får inte vara i behov av vård eller rehabilitering på skolan eftersom vi inte kan erbjuda detta, däremot kan man få pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska.

Antagning görs efter ansökningstidens utgång och därefter fortlöpande. På ansökningssidan finns uppgifter om sista ansökningsdag och under utbildningarnas sidor finns kurstider och ledigheter. Våra utbildningar har sina speciella villkor, se antagningskrav för respektive kurs. Det är linjeföreståndaren i samråd med rektor som ansvarar för antagningen och har då att följa statens syften med folkbildning. Som en del i antagningsarbetet kan referenspersoner, tidigare skola, arbetsgivare eller liknande kontaktas. I de flesta fall kallas den sökande till intervju. Till våra speciallinjer görs dessutom ofta antagningsprov som bedöms av en lärargrupp.

Vår administration/ reception ansvarar för:
Det administrativa arbetet med registrering, kontakt via e-post, utskick, antagningsbesked.
Att påminna sökande via e-post eller brev om ansökningshandlingar som saknas.
Att antagningen sker efter turordningslista i samråd med linjeföreståndare.
Att under semestertid hålla kontakt med linjeföreståndare enligt överenskommelse.
Skicka information inför kursstart. Det första utskicket görs i månadsskiftet juli/ augusti.