FÖR DIG SOM SAKNAR BETYG FRÅN GYMNASIET

NN

Studera utifrån dina förutsättningar

I studieverkstaden får du det stöd du behöver för att klara dina studier.

NN

Små studiegrupper

På Strömbäcks sker all undervisning i små grupper. Det ger en lugn studiemiljö där deltagare och lärare känner varandra.

NN

Egen urvalsgrupp till högskolan

De som har studerat vid folkhögskola utgör en egen urvalsgrupp vid ansökan till universitet eller högskola.

.

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
30 APRIL 2019

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Allmän kurs är en möjlighet för dig som vill få grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola.

Även du som redan har betyg från gymnasiet kan läsa Allmän kurs för att förbättra dina chanser att komma in på högskolan via ytterligare en urvalsgrupp.

På Allmän kurs möts elever med olika ålder och bakgrund. Vissa bor på skolans internat medan andra pendlar. På Strömbäcks erbjuds du en lugn studiemiljö där vi försöker möta varje deltagares enskilda behov och ge extra stöd då det behövs.

Mål med utbildningen

Att du som studerar uppnår grundläggande behörighet för att studera vidare på högskola och yrkeshögskola.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du läsa vidare på högskola, folkhögskola eller yrkeshögskola.

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Jenny Eriksson:
jenny.eriksson@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 1-3 år

STUDIETAKT: 100%. Vid behov kan annan studietakt diskuteras.

SISTA ANSÖKNINGSDAG: Antagning sker löpande.

STARTDATUM: Augusti och januari

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Alla ansökningar behandlas individuellt.

Studerande på Allmän kurs betalar en basavgift på 3995 kr per år. I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Läsåret 2017/2018

2017-08-21 – 2017-12-21
Uppehåll vecka 44.

2018-01-08 – 2018-06-08
Uppehåll vecka 10 och 14.

Läsåret 2018/2019

2018-08-20 – 2018-12-20
Uppehåll vecka 44.

2019-01-07 – 2019-05-29
Uppehåll vecka 10 och 16.

Antagningen sker löpande i mån av plats.

SÖK ALLMÄN KURS GYMNASIENIVÅ

Välkommen att söka till Allmän kurs med start i augusti 2019.

I ansökan skriver du en kortare text där du beskriver dig själv och dina mål med studierna. Saker som tas hänsyn till vid urvalsprocessen är till exempel din anledning till studier, tidigare studier, ambitioner, tidigare erfarenheter och samtal med referenser.

Antagningsbesked

Det slutliga antagningsbeskedet skickas ut via epost den 10 maj. Du har nio dagar på dig att svara på beskedet. Om du inte har möjlighet att lämna besked inom nio dagar ber vi dig höra av dig, så för vi en dialog kring detta.

Sen ansökan

Efter sista ansökningsdag finns det möjlighet att göra en sen ansökan, förutsatt att det finns lediga platser på utbildningen.

VIKTIGA DATUM 2019

30
APRIL

SISTA ANSÖKNINGSDAG
> Gör din ansökan här


10
MAJ

ANTAGNINGSBESKED
Antagningsbesked med svarskrav skickas ut via epost.


19
MAJ

SISTA SVARSDAG
Sista dagen att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

MER OM ALLMÄN KURS GYMNASIENIVÅ

Körkort som tillval

KÖRKORT SOM TILLVAL

Nu erbjuder vi körkort som tillval för alla heltidsstuderande på Strömbäcks. Skolan bjuder på ett grundpaket med ett antal körlektioner, och teorin kan läsas på lektionstid.

Högskoleförberedande kurs

FÖRBERED DIG PÅ HÖGRE STUDIER

För dig som vill studera vidare finns det möjlighet att välja en högskoleförberedande kurs. Här får du bland annat förbereda dig inför att skriva högskoleprovet, bekanta dig med akademiska texter och vässa din studieteknik.

Språkverkstad

STUDIEVERKSTAD

I studieverkstaden får du det stöd du behöver för att klara dina studier. Här finns alltid personal på plats och har du ett problem så löser vi det tillsammans.

KURSINNEHÅLL ALLMÄN KURS GYMNASIENIVÅ

KURSER

– Svenska som andraspråk 1
– Svenska 1 + 2 + 3
– Engelska 5 + 6
– Matematik 1 + 2 + 3 + 4 + 5
– Naturkunskap 1 + 2
– Samhällskunskap  1
– Religionskunskap 1
– Historia 1
– Samhällskunskap 2 + Historia 2 läses som en gemensam kurs
– Högskoleförberedande kurs
– Enskilt specialarbete

TILLVAL

– Skapande
– Idrott/friskvård
– Film
– Musik
– Körkort

PBL-PROJEKT

Undervisningen sker i delvis ämnesintegrerad form, som problembaserat lärande (PBL).

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare.

Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyg på folkhögskola.nu.

Hur länge du studerar på Allmän kurs beror på dina förkunskaper och vad du har för målsättning med dina studier. Vanligtvis sker studierna under ett, två eller tre år.

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

VI SOM JOBBAR PÅ ALLMÄN KURS

Astrid Marklund
ASTRID MARKLUND
Lärare
Jenny Eriksson
JENNY ERIKSSON
Kursföreståndare Allmän kurs
Jesper Karlberg
JESPER KARLBERG
Kursföreståndare Allmän kurs
Jenny Fundell
JENNY FUNDELL
Resurs
Jonas Hällgren
JONAS HÄLLGREN
Resurs
Jonas Holmström
JONAS HOLMSTRÖM
Integrationspedagog och musiklärare
Sofia Lindgren
SOFIA LINDGREN
Resurs
Victoria Mannelqvist
VICTORIA MANNELQVIST
Resurs
Christer Nordström
CHRISTER NORDSTRÖM
Lärare
Katarina Norell
KATARINA NORELL
Specialpedagog
Aina Olsson
AINA OLSSON
Lärare
Staffan Persson
STAFFAN PERSSON
Lärare
Anna Valbäck
ANNA VALBÄCK
Lärare
Thomas Karlsson
THOMAS KARLSSON
Lärare
Sonia Frängsmyr Dermes
SONIA FRÄNGSMYR DERMES
Lärare
Annika Holmström
ANNIKA HOLMSTRÖM
Lärare
Emilio Saldivia
EMILIO SALDIVIA
Resurs