UNDERSKÖTERSKA

FÖR DIG SOM VILL ARBETA INOM VÅRD OCH OMSORG

NN

Goda chanser till anställning

Det finns stora behov av utbildad personal inom vården. På sikt är behovet växande.

NN

Teori och praktik

Utbildningen består av lärarledd klassrumsundervisning i kombination med praktiska övningar. Dessutom ingår tre praktikperioder.

NN

Tillsammans med klassen

Din klass har gemensamt schema och ett eget hemklassrum. I mån av plats kan du bo på skolan under tiden du studerar.

SISTA ANSÖKNINGSDAG: FREDAG DEN 15 MAJ

FAKTA OM UNDERSKÖTERSKA

Det finns stora behov av utbildad personal inom hemtjänst och äldreomsorg. Därför startar vi nu en tvåårig utbildning till undersköterska med inriktning mot äldre.

Som utbildad undersköterska kommer du ha goda chanser till anställning inom hemtjänst eller på äldreboende. Förutom vårdämnen, svenska och samhällskunskap får du också lära dig grunderna i teckenspråk/tecken som stöd (TSS).

För dig som inte har svenska som förstaspråk erbjuder vi språkstöd.

Mål med utbildningen

Att du efter godkänd utbildning har de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska inom äldreomsorg och hemtjänst.

Efter utbildningen

Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Bristen har varit stor under en längre tid. Även på fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara mycket goda.

Till Arbetsförmedlingens yrkesprognos

Har du frågor?

Kontakta kursföreståndare Eva Sundqvist Dahne:
eva.sundqvist.dahne@strombacksfolkhogskola.se

UTBILDNINGENS LÄNGD: 2 år

STUDIETAKT: 100%

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 maj

STARTDATUM: 20 augusti

STUDIESTÖD FRÅN CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Grundskola eller motsvarande, samt Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Studerande på Undersköterska betalar en basavgift på 3935 kr per år. I basavgiften ingår bland annat olycksfallsförsäkring, viss kopiering, dryck till förmiddagsfikat, del av kostnader i samband med olika arrangemang på skolan samt vissa studiebesök. Undervisningen i sig är kostnadsfri.

Prisjusteringar görs inför varje nytt läsår. Full årsavgift tas ut även vid studieavbrott. Om särskilda skäl finns kan avgiften justeras, detta sker då i samråd med ansvarig linjeföreståndare. Kostnader för litteratur tillkommer.

Vill du veta mer om avgifterna, kontakta ekonomiansvarig Håkan Ahlman.

Läsåret 2018/2019

2018-08-20 – 2018-12-20
Uppehåll vecka 44.

2019-01-07 – 2019-05-29
Uppehåll vecka 10 och 16.

Till ansökan ska ett personligt brev bifogas. Ett urval kallas till intervju. Ur denna grupp erbjuds sedan några en plats och andra en reservplats.

KURSINNEHÅLL UNDERSKÖTERSKA

Utbildningen ger kunskaper motsvarande det du kan läsa på Vård- och omsorg på komvux.

VÅRD- OCH OMSORGSARBETE 1

Du får lära dig grunderna i vård och omsorgsarbete som till exempel kommunikation och bemötande, smitta och smittspridning, kontroll av puls och blodtryck och lättare såromläggning.

VÅRD- OCH OMSORGSARBETE 2

I detta ämne fördjupar du dina kunskaper om arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet. Du lär dig mer om hälso- och sjukvårdsuppgifter, som bland annat rapportering, dokumentation och delegering.

MEDICIN 1

Du lär dig om människokroppens uppbyggnad och utveckling. Du kommer lära dig känna igen vanliga sjukdomar, deras orsaker och symtom. Vi går igenom vanliga läkemedel samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Du får även lära dig att använda medicinsk terminologi. I kursen ingår hjärt- och lungräddning.

ETIK

Ämnet syftar till att utveckla dina kunskaper om människan utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsvariationer. Du lär dig att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Du får också kunskap om frågor som berör människovärde och människosyn.

ÄLDRES HÄLSA OCH LIVSKVALITET

I detta ämne lär du dig om åldrande, äldres livskvalitet och olika sjukdomar som är vanliga när man blir äldre. Äldres kost, näringsbehov och nutrition samt måltidsmiljö.

HÄLSOPEDAGOGIK

Ämnet ger dig kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter samt frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa.

VÅRDSVENSKA

Ämnet syftar till att utveckla din förmåga att kommunicera, rapportera och dokumentera skriftligt och muntligt på svenska. Innehållet anknyter till vård och omsorg och ska fungera som ett komplement till övrig undervisning.

PSYKIATRI 1

Ämnet syftar till att utveckla dina kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Det ska bidra till att utveckla din förmåga att kommunicera och möta vårdtagare/patienter med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Du blir också medveten om de fördomar som finns om psykiska funktionsnedsättningar. Ämnet ger dig också möjlighet att se orsaker till ökningen av psykisk ohälsa i samhället, inte minst bland de unga.

PRAKTIK

Under utbildningen ingår tre praktikperioder. Varje period är fem veckor lång, och praktiken görs inom äldreboende, hemtjänst eller sjukhus.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM UNDERSKÖTERSKA

Det finns möjlighet att bo på skolan i mån av ledig plats. Läs mer om att bo på skolan.

SISTA ANSÖKNINGSDAG: FREDAG DEN 15 MAJ